Az üzleti terv készítés legfontosabb jelentősége abban van, hogy meghatározza és írásba foglalja a vállalat legfontosabb stratégiai célkitűzéseit és számszerűsíthető konkrét terveit.

Az Üzleti terv készítés szerepe, jelentősége, jellemző típusai

Az üzleti terv készítés minden vállalkozásformában és -méretben fontos, elengedhetetlen tevékenység az új gazdasági év kezdete előtt. Nagyon fontos szerepe van a vállalat, vállalkozás életében, tervszerű, átlátható, követhető működésében. Legfontosabb jelentősége abban van, hogy meghatározza és írásba foglalja a vállalat legfontosabb stratégiai célkitűzéseit és számszerűsíthető konkrét terveit. Ez egyrészt keretet ad a vállalkozás működéséhez, másrészt kitűzi a számszerűsített célokat és egyben meghatározza az egyes részterületek felelősségét is. A közösen készített terv ugyanakkor kohéziós erőt is jelenthet, hiszen a tervkészítés csapatmunka is.  A jó üzleti tervek a vállalat különböző tevékenységi területeinek tervezési együttműködéséből születnek és ideális esetben minden részterület magáénak érzi azt. A nagyvállalatokat általában többszintű a tervezési folyamat és ennek jól felépített rendszere alakult ki. A legelterjedtebben használt és legfontosabb az éves üzleti terv, ami a következő üzleti évre készül. Ezzel párhuzamosan készülnek hosszabb távú tervek is (3-5 évre) amelyek a vállalkozás hosszabb távú terveit foglalják magukba és évente aktualizáltak.

 

Jellemző tartalmi elemei, módszerei

Az üzleti terv készítés jellemzően a vállalkozás legfontosabb stratégia célkitűzéseinek definiálásával kezdődik. A vállalkozás jellegétől, komplexitásától függően az alábbi főbb elemeket tartalmazza: értékesítési és marketing terv, beszerzési terv, pénzügyi terv, termelési terv, beruházási- és költségtervek.

A nagyvállalatoknál az egyes részterületek által a megadott forgatókönyv szerinti részletekig kidolgozott tervezéssel indul és összvállalati tervként összegződik. Kisebb vállalkozásoknál a tulajdonos/vezető készíti 1-2 közvetlen segítője közreműködésével. Minél több tényadatot (előző év bázisadatai, piaci adatok, stb.) sikerül felhasználni az ületi terv készítés során, annál nagyobb az esély reális teljesíthetőségére.

 

Miben segíti az Üzleti terv készítés a vállalkozás működését?

Sok KKV tulajdonos, vezető kétségbe vonja a tervkészítés jelentőségét, szükségszerűségét. Sokan azért szkeptikusak, mert rossz tapasztalataik vannak az üzleti tervek teljesülésével kapcsolatban (úgysem teljesülnek soha…). Az ActionCOACH üzleti coaching rendszerének azonban fontos sarokköve az üzleti terv készítés. Enélkül elképzelhetetlennek tartjuk a legkisebb vállalkozás racionális, kontrollálható működését is. Ez adja meg ugyanis a legfontosabb támpontokat a tevékenység végzéséhez, az elért eredmények méréséhez és értékeléséhez, a profitábilis működés eléréséhez. Enélkül meglehetősen „vakrepülésnek” tűnik a vállalkozás működése, az eredményesség esetlegessé, a profitabilitás bizonytalanná, „szerencsefaktorrá” válik.