„Az üzleti életben az igazán nagy dolgokat soha nem egy ember éri el,

hanem egy csapatnyi ember.”

Steve Jobs

Egy vállalkozás sikerének a kulcsa a csapatban van. A siker pedig gyakran azon múlik, hogyan tud a vezető az embereivel bánni, képes-e őket motiválni, a kitűzött célok elérése érdekében van-e képzés, működik-e a csapatépítés, azaz összességében fel tud-e építeni egy győztes csapatot. 

Legyen szó akár egy már meglévő csapatról, akár egy újonnan alakult egységről, a kívánt eredmények elérése érdekében a legtöbbször szükség van képzésekre, de nem mindegy, hogy ezekre milyen hatékonysággal és eredményességgel kerül sor.

Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy vállalkozóként, vezetőként mely szempontokat kell mindenképpen mérlegelni annak érdekében, hogy a csapat képzése garantáltan eredményes legyen.

 

No.1. A képzés elengedhetetlen előfeltételei

Három kritikus előfeltétele van annak, hogy egy csapatnak valami újat meg lehessen tanítani. Elengedhetetlen, hogy minden egyes csapattag:

  • hajlandó és nyitott legyen a tanulásra,
  • rendelkezzen az alapvető készségekkel a projekt végrehajtásához,
  • alapszinten ismerje a célok eléréséhez szükséges feladatokat.

 

Természetesen egy csapat tagjai eltérő tudással, szakértelemmel rendelkeznek, így a hatékonyság és az előrehaladás érdekében a vezető feladata, hogy megtalálja a módját az esetleges készség- vagy tudáshiány pótlásának.

Azonban van egy nélkülözhetetlen előfeltétel, amelynek a csapat minden tagjának a fejében és szívében ott kell lennie: ez pedig a tanulásra való hajlandóság és nyitottság.

A tudás idővel megosztható vagy elsajátítható, a készségek nagy része tanítható. De a hajlandóság és a nyitottság az új információk, a coaching és a visszajelzések befogadására a fejlődés érdekében minden egyes csapattagnál elengedhetetlen. A csapat minden tagjának bizonyítania kell, hogy kész új kihívásokat vállalni, hiszen bizonyos szintű kockázatvállalás elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapat sikeres legyen.

Érdemes már az új csapattagok kiválasztása során figyelemmel lenni erre és ennek megfelelően bővíteni a csapatot.

 

No.2. Ismerkedés a tanulási stílusokkal

Az emberek különböznek aszerint, hogy milyen módon (milyen stílusban) szeretnek és tudnak tanulni. Ha tudjuk, hogy a csapat tagjainak milyen a tanulási stílusa, olyan módszereket alkalmazhatunk, amelyek alkalmazkodnak az egyéni tanulási igényekhez és ezáltal sokkal hatékonyabb és gyorsabb lesz az egész folyamat.

A tanulási stílusok megértéséhez számos modell és elmélet nyújt segítséget, de a leggyakrabban a VAK modellről esik szó. A „VAK” mozaikszóval jelzett modell 3 különböző tanulási stílust különböztet meg:

  • Vizuális (látási) tanulási stílus (V)
  • Auditív (hallási) tanulási stílus (A)
  • Kinesztetikus (mozgásos) tanulási stílus (K)

 

Az uralkodó tanulási stílus fogja meghatározni azt a módot, ahogyan az információkat és az új készségeket érdemes átadni a csapatnak.

VAK

A képzésnek, a coachingnak és az oktatásnak változatosnak kell lennie, és a lehető legnagyobb mértékben igazodnia kell az egyéni tanulási stílusokhoz. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy nem minden csapattag tanul ugyanabban a tempóban, és egyeseknek további támogatásra lehet szükségük az út során.

No.3. A tanulási folyamat

Végső soron a csapat sikere a közös célok eléréséért tett erőfeszítéseken fog múlni. Ha a csapat minden tagja a közös célt szem előtt tartva képezi magát és végzi el a feladatait, nagyobb esély van a sikerre. Hagyni kell, hogy a csapat kialakítsa a saját szabályait, így a határokat és a következményeket, de világos elszámoltathatósági tervet kell kidolgozni.

A csapatdinamika szempontjából a személyiségstílusok szintén meghatározóak. Érdemes időt és energiát áldozni arra, hogy személyiségtesztek (pl.  DISC, Myers–Briggs) segítségével jobban megértsük az egyének viselkedési mintáit, és azt, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban kommunikálni. Ezáltal testre szabható a feladat és kommunikáció.

A csapat tanulási dinamikájára a külső tényezők és a belső politika is hatással van. Tisztában kell lenni azokkal a külső erőkkel, amelyek kisiklatják a csapatot, és vezetőként be kell avatkozni ha szükséges. A belső folyamatok pedig azért igényelnek különös figyelmet, mivel a csapattagok versengenek az előléptetésért, az elismerésért vagy a figyelemért, de esetekben ezek elvihetik a fókuszt. Tekintettel kell lenni a motivációt mozgató belső erőkre.

No.4. Az elismerés

Amint a csapat bizonyít, eléri a kitűzött eredményt, itt az ideje az elismerésnek és a jutalomnak. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a csoportos jutalmak ritkán érik el a kívánt eredményt és a csapat minden tagja más-más módon motiválható. A jutalmazásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy annak milyen hatása lesz az egész csapatra.

Bármelyik csapat győztessé válhat, de a vezető felelőssége és feladata, hogy irányítsa, fejlessze, kihívások elé állítsa és motiválja a csapatát, hogy az még saját elvárásait is túlteljesítve valóban szárnyalhasson.

Egy ActionCOACH üzleti coachcsal  való együttműködés segíthet a vállalkozás működését megalapozó erős csapatok kialakításában és megtartásában.

Ha érdekesnek találtad a mostani bejegyzést, keress további olvasnivalókat a blogok között, hallgass minket podcast csatornánkon vagy látogass el a következő 6LÉPÉS webináriumunkra! Az eseményre érdemes gyorsan jelentkezni, mert limitált a résztvevői létszám és a helyek gyorsan betellnek.

BLOG
6Lépés
Podcast