Egy korábbi 15NAP programunk résztvevője azt mondta a szokásos befejező értékelésben: „azért volt jó ez a rendezvény, mert olyan tudást kaptunk, amit az iskolák sehol sem oktatnak”.

Korábban többször foglalkoztunk a KKV tulajdonosok szemléletváltásának szükségével, ha ezt kérdést szélesebb összefüggéseiben is meg szeretnénk vizsgálni, akkor felmerül a stratégiai menedzsment fogalma is. Feltételezem, hogy egy ilyen nyitó mondat után többen legyintenek azzal, hogy ez megint valami „nagyvállalati huncutság” lesz. De távolról sem…

Nézzünk egy meghatározást ezzel kapcsolatban: „A stratégiai menedzsment végső célja olyan vállalati értékek, vezetői képességek, szervezeti felelősség és adminisztratív rendszerek kifejlesztése, amelyek összekapcsolják a stratégiai és az operatív döntéshozatalt valamennyi vezetési szinten, a vállalkozási és funkcionális hatásköröket is beleértve.” (Strategic Management, Arnoldo C. Hax, Nicolas S. Majluf, 1984).
Első látásra nincsen a fenti idézetben semmi KKV-t kizáró tényező. Egy kis- és közepes vállalkozás kategóriába tartozó cég tulajdonosának lényegében minden fent említett funkcióról gondoskodnia kell a cégében. Illetve kellene… És ezzel el is érkeztünk a témánkhoz…

Kiinduló állapot

A felmérések szerint a hazai KKV-kat irányító tulajdonosok meglehetősen túlterheltek a cégük napi működtetésével összefüggő feladatokkal. A vállalkozásuk egyfajta természetes növekedésen mentek keresztül, de többségükben úgy, hogy a működésben korábban kialakult gyakorlatok megmaradtak. Új munkatársak felvétele esetén azok leginkább csak a tulajdonos napi kapacitásába már bele nem férő (rész)feladatokat kapták meg. Ennek következtében nagyon gyakori, hogy a tulajdonos körül egy „csillagpontos” formációban keringenek a munkatársak, akik nem hierarchikus rendszerben dolgoznak, hanem egyesével közvetlenül a tulajdonoshoz kapcsolódnak.

Persze ez is ad egy rendszer-szerű érzetet a tulajdonosnak, de annak alacsony hatékonyságát csak akkor ismeri fel, amikor a saját kapacitásainak, illetve a vállalkozás fejlődési lehetőségeinek a határára érve elkezd gondolkodni, hogy mi lehet a hiba.

Tehát a stratégiai menedzsment létjogosultsága a legkisebb vállalkozásban is megkérdőjelezhetetlen. Lényege leegyszerűsítve a cég működtetéséhez szükséges rendszerek építése és folyamatos tökéletesítése.

Stratégia? Rendszerek? Menedzsment?

A sokat idézett mondást „Semmilyen szél nem kedvez annak a hajósnak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart”.

Ez legalább ennyire igaz a gazdasági életre is, bár saját, nem reprezentatív kutatásunk szerint a hazai KKV tulajdonosok kevesebb, mint 3%-a rendelkezik írott, kidolgozott tervekkel. Ez még csak nem is a hosszú távú stratégiai cél meglétét jelzi, hanem egy belátható, egy éves időszakra vonatkozó tervet. (Más kérdés, hogy az állandóan változó szabályozórendszer nem is nagyon ösztönzi – sőt, mondjuk ki inkább akadályozza – a hosszú távú tervezést). Ezzel együtt haladni kell valahova, ez (is) az egyik alapfeltétele a kikerülésnek az egyik napról a másikra való vegetációból.

Tehát a kiindulás a célkijelölés. A megfogalmazott célhoz vezető út kijelölése az maga a stratégia, amelyet mérési/döntési pontokat jelképező mérföldkövekkel próbálunk kézzelfoghatóbbá tenni. A cél megvalósítását szolgáló eszközök pedig a rendszereink, amelyeket jobb esetben úgy alakítunk ki, hogy azok tényleg a célok elérését szolgálják. Ha innen nézzük, azt sem nehéz megfogalmazni, hogy ennek a szép kerek egésznek a felépítése, kézben tartása és optimalizálása pedig a menedzsment.

Van ezek közül olyan, amelyikre nincs szükség egy KKV-ban? A válasz egyértelmű…

Tanulható stratégiai menedzsment

Akkor mégis hol van a gond? A fenti levezetés szándékosan leegyszerűsített megközelítése önmagában is sugallja, hogy az adott gazdálkodó szervezet méretétől függetlenül szükséges a stratégiai menedzsment megléte.

A nehézséget az jelenti, hogy a nagyon kevés kivételtől eltekintve az iskolákban nem tanítanak üzleti ismereteket. Ha abból indulunk ki, hogy ma Magyarországon több, mint 700.000 vállalkozás van, (ami több százezer vállalkozót feltételez) akkor egy – mondjuk – „vállalkozási alapismeretek” nevű tantárgy a legfontosabbak közé tartoz(hat)na a mai oktatásban. De ha a tudást nem adják, akkor meg kell szerezni…

A belső alapokat meghatározó cégkultúra kialakítása, a szervezet működési szabályainak felépítése vagy célok elérését biztosító folyamatok megszervezése éppúgy tanulható, mint a pénzügyi és adminisztratív területek fejlesztése vagy akár az értékesítés és marketing eszköztárának a felállítása.

Az ActionCOACH üzletfejlesztési ismeretei pont azon rendszerek építésről szólnak, amelyek a stratégiai menedzsment elemeit képezik. Programjainkon vállalkozók százezrei tettek szert a sikeres vállalkozás felépítéséhez és működtetéséhez szükséges ismeretekre az elmúlt közel 30 évben szerte a világban. A hagyományos egyirányú oktatási modellel szemben további előnyként lehet megjegyezni, hogy az általunk átadott üzletfejlesztési ismeretek minden esetben személyre szabottak, ennélfogva 100%-ban relevánsak a fejlődni akaró vállalkozó számára.

Ha a „Stratégiai menedzsment” téma érdekes a számodra, akkor keress további olvasnivalókat a blogok között, hallgass minket podcast csatornánkon!

BLOG
VMP1
Podcast