Az 5. történet

A magyar innováció és kreativitás, ami nem azonos az üzleti kreativitással

Ha már üzleti szimuláció és játék, (amiről az előző bejegyzés szólt) akkor meg kell említeni, milyen gyakran és milyen értékes kontextusban kerül elő Rubik Ernő korszakos találmánya a Rubik kocka (vagy ahogy angol nyelvterületen ismerik: a magic cube) azokban a helyzetekben, amikor mi, üzleti coachok a cégen belüli növekedési szintek, folyamatok és beavatkozási eszközök kapcsolatára irányuló képzetet próbáljuk létrehozni vállalkozó ügyfelünk fejében.

Nem vagyok valami nagy kockakirakó, de amikor mások kezében látom az eszeveszett sebességgel zajló tekerést, mindig eszembe jut, hogy egy-egy üzleti szint-ugrást csak a szükséges elemek egy irányba állításával lehet teljesíteni.

A világ üzleti coach közössége az ActionCOACH-nál a Versenyelőny játékot mindaddig csak asztali táblás játékként ismerte, míg az IT területen dolgozó ügyfelem kedvet nem kapott a játék digitális változatának elkészítéséhez. S – ahogy a Rubik kocka digitális változata is informatikai tudományos teljesítményként vált ismertté, – a digitális játék sem képes pótolni a hús-vér emberek közötti interakciók élményét.

Noha nagy lehetőségek rejlenek a gamification üzleti tudásbővítő erejében, azt gondolom más oka is van annak, hogy a magyar találmány nem vált világméretű üzleti sikerré! A fejlesztők a piacra jutás könnyített válfajában hittek, amikor a hetven ország 1200 üzleti coach-csát s azok tucatnyi ügyfeleit biztos vevőiknek tekintették mindenféle szisztematikus marketing és vevő-edukációs munka nélkül.

Mit jelent a mentoring, hogyan dolgozik a coach, erről egy rövid rajzos videó ad hangulatos magyarázatot itt: https://bit.ly/32lPTd

 

 7 FONTOS TÉNY, HÁTTÉR INFORMÁCIÓ AZ ACTIONCOACH MAGYARORSZÁG CSAPATÁRÓL:

Meggyőző üzleti tapasztalat

Szakmai előtörténetünk különböző ágazatokban sikeresen működtetett vállalkozások sorát foglalja magába a logisztikától a gyógyszeriparig, az FMCG-től a telekommunikációig, a szervezetfejlesztéstől a biztosítási piacig … Valódi tapasztalatokra épül, amelyeket cégtulajdonos ügyfeleinknek átadunk a velük való közös munka során.

Elért eredmények

Vállalkozások sokaságának, üzletembereknek, cégtulajdonosoknak, családtagjaiknak, üzletfeleiknek és partnereiknek az életében hoztunk pozitív változást szisztematikus üzletépítést támogató programjaink segítségével.

Képességek és készségek (erősségek)

Kiterjedt kompetenciahálóval rendelkezünk a tanácsadás és a személyes fejlődés támogatása területén. Sajátunk az üzleti és személyes növekedés holisztikus szemlélete, az üzletépítés legjobb stratégiáinak és személyközi dinamikájának biztos kezelése.  Cégtulajdonos ügyfeleinkkel konstruktív légkörben, eredményorientált megközelítéssel tényleges megoldásokhoz vezető kreatív együttműködésben dolgozunk a sikerért.

Rendszerek és erőforrások

Az ActionCOACH, a világ első számú üzleti coaching szolgáltató közösségének az erőforrásaira támaszkodva széles látószögben és a helyi körülményekhez illeszkedve alkalmazzuk azokat a rendszereket és megoldásokat, amelyek világszerte szolgálják a kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak, első számú döntéshozóinak a további üzleti fejlődését.

Képzettség és önfejlesztés

Az egész életen át tartó tanulás a mi esetünkben naponta bizonyítható aktivitást jelent. Tanulunk kollégáinktól a nagyvilágban, ügyfeleinktől, akik megtisztelnek bennünket kihívásaikkal, felismeréseikkel. Túl a korábban megszerzett képesítéseinken, több száz órányi képzés révén váltunk üzleti coach-csá. Heti, havi, negyedéves rendszerességű konferenciáink, szakmai műhelyfoglalkozásaink az üzleti élet minden szegmensére bevilágítanak, s üzleti kapcsolataink révén a legújabb fejleményeket is első kézből ismerjük!

Mentori hozzáállás

Kapcsolatainkat a kölcsönös bizalomra, az őszinteségre, az értékek elismerésére építjük. A minőség iránti elkötelezettség a legfontosabb hajtóerőnk. Fő alapelvünk az elszámoltathatóság, ezt szem előtt tartva nyújtunk támogatást a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez.

Empátia és figyelem

Van időnk és energiánk megérteni klienseinket, közös célokat megfogalmazni, vonzó és egyben megvalósítható jövőképet alkotni, és töretlenül előre haladva elérni azokat. Bele tudjuk élni magunkat ügyfeleink helyzetébe, átérezve az előttük sorakozó kihívásokat.