A közelmúltban több írás is foglalkozott a könyvelő szakmát érő kihívásokkal. Ha csak a digitalizáció hatását keresnénk a fokozott érdeklődés mögött, valószínű nem jutnánk el a megváltozott helyzet teljeskörű feltárásához. Néhány internetes forrás példája:

“Véleményem szerint a digitalizált világban egyre kevesebb olyan könyvelőre lesz szükség, akik csupán az adatok szakszerű feldolgozását végzik. Nem gondolom, hogy teljes mértékben helyettesíteni fogják a szoftverek a könyvelők munkáját, de az biztos, hogy már a közeljövőben nagy átalakuláson fog átesni a könyvelő szakma.

 Mi – mindenesetre – nem aggodalommal figyeljük a digitális világ térhódítását, hanem kíváncsisággal. Igyekszünk a technológiai innovációkat felhasználni arra, hogy alkalmazkodni tudjunk ügyfeleink és a minket körülvevő gazdasági környezet gyorsan változó igényeihez. A technika segítségével még alaposabb, hatékonyabb és hasznosabb szolgáltatást nyújtunk azoknak a vállalkozásoknak, akik megtisztelnek minket bizalmukkal.” – Turán Krisztina, Best-Kontír Könyvelőiroda vezetője

http://vira.hu/gazdasag/2019/02/27/konyvelo-szakma-jovoje/

2018 júliustól vezetik be az online számla-adatszolgáltatás, de az Adókamara szerint ettől az idén még nem várható, hogy csökkenne a könyvelők, adótanácsadók munkája. Azonban hosszabb távon ezt már nem tartják kizártnak. Úgy vélik, 5-10 éven belül elképzelhető, hogy elterjednek azok a szoftverek (már most is elérhetőek, csak kevesen használják őket), amelyekkel a számlázó programból automatikusan lehet majd beolvasni a számlákat, és megfelelő adatbevitel esetén akár különböző főkönyvi számlákon azonnal lehet őket rögzíteni.

A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete szerint az is várható, hogy az online számla-adatszolgáltatás a jövőben minden számlára ki fog terjedni, és akkor a bevallásokat csak a külföldi számlákkal kell majd kiegészíteni. Ekkor az adatrögzítői feladatok valóban jelentősen csökkenni fognak, amely sok könyvelő munkáját teheti feleslegessé.”

https://24.hu/fn/penzugy/2018/01/30/10-ev-mulva-eltunik-a-konyveloi-szakma/

10 éves távlatban várható, hogy az adatrögzítői feladatok valóban jelentősen csökkenni fognak, amely sok könyvelő munkáját teheti majd feleslegessé. Készülni kell arra, hogy a szakma, amit ma könyvelés alatt értünk, 10 éven belül el fog tűnni

A külső könyvelőket alkalmazó vállalkozásokra jellemző, hogy ugyanattól a szakembertől várják el, hogy a számviteli feladatok mellett készítse és adja be az adóbevallásokat, adjon tanácsot adózási ügyekben vagy képviselje a céget a hatóságokkal szemben.

 A sok különböző feladatért azonban sokszor csak nagyon alacsony díjat hajlandók csak fizetni, és ezen a téren 2017-ben sem történt pozitív elmozdulás, ami jelzi a szakma telítettségét és a tevékenység alulértékeltségét is. Az alacsony árak azonban túlterheltséghez vezetnek.

A szakma elismertsége 2018-ban újabb csorbát szenved, amikor az új adózás rendjét érintő jogszabályok már csak az állandó meghatalmazott esetén teszik kötelezővé adóügyekben a megfelelő képesítéssel rendelkező szakember bevonását. Képviselethez egy adóellenőrzés során vagy egyetlen bevallás beadásához már nem szükséges szakmai képesítést felmutatni. Ez végső soron a vállalkozók érdekeit sérti, a hatóság számára viszont kifejezetten előnyös.

Nem sikerült áttörést elérni 2017-ben a könyvelők továbbképzése terén. A jelenlegi rendszer nagyon rugalmatlan, mert szigorúan szétválasztja számviteli és adózási ismereteket, miközben a vállalkozásoknak nem így merülnek fel a problémáik. A kisebb cégek feladatainak elvégzéséhez viszonylag kevés számviteli ismeret, ellenben komplex, adózással kombinált tudás kellene.

 Sajnos, a 2018 közepén bevezetni tervezett online számla-adatszolgáltatás sem hoz rövidtávon adminisztrációcsökkentést. A vállalkozások, a szoftverfejlesztők számára a bevezetésig tartó időszak bizonyosan óriási plusz munkát fog jelenteni. Ha elkészül a rendszer, akkor azok, akik kézi számlákat használnak, mindenképpen plusz feladatokkal fognak szembesülni. Hiszen 100 ezer forintot elérő áfatartalmú számlákról 5 naponta, az 500 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó pedig naponta kell majd jelentést készíteniük a vállalkozásoknak.

Ráadásul arról nincs szó, hogy az online számla-adatszolgáltatás kiváltaná az áfa-bevallási kötelezettséget. Ameddig a rendszer nem terjed ki az összes számlára, addig a bevallást el kell majd készíteni. A terhelés csökkenése azonban 5-10 éven belül nagyon is valószínű, az automatizálásnak köszönhetően az adatrögzítői feladatok valóban jelentősen csökkenni fognak, amely sok könyvelő munkáját teheti feleslegessé.

 Kitörési pontot jelenthet a szakmabeliek számára, ha összefogással nagyobb irodákat alakítanának ki. Együtt nagyobb szakmai tudást képviselnének, és értékesebb tanácsot nyújtanának ügyfeleiknek, kiegyenlítődhetne a terhelésük.” – Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete elnöke.

https://www.tozsdeforum.hu/uzlet/gazdasag/tiz-even-belul-feleslegesse-valhat-a-konyvelok-munkaja-90651.html

A könyvelő szakma hosszú múltra tekint vissza.  Amivel manapság a könyvelő cégek helyzetét jellemezni lehet, az leginkább a harc a fennmaradásért. Néhány tipikus „helyzetjellemzés” a fennálló állapotokról:

Talán az idén csökkenthetjük a leírásunkat

 • Nem lesz elmaradásunk a bérleti díjjal
 • Ebben az évben már lesz némi profit is esetleg
 • Bízom benne, végre az ügyfelek akkor küldik az anyagjaikat, amikorra azt ígérték
 • Remélem kapok további ajánlásokat a meglévő kliensektől
 • Csökkenthetjük a munkaidő-ráfordításainkat és a kinnlevőségeinket
 • Itt van ez a kiaknázatlan nagy kliensadatbázis – valamit kellene vele kezdeni

Ezek az állítások előrevetíthetnek valamiféle jövőképet. Pláne, ha nem változnak a keretek, feltételek. Ahhoz, hogy ne ezek a helyzetleírások adják a belátható jövő előképét, vélhetően másféle megközelítésre lesz szükség.

Annak érdekében, hogy mást lássunk, máshová jussunk, más megközelítésre és másféle tevékenységre lesz szükség.

Egy tipikus könyvelő vállalkozás az biztos alapokon álló, nem túl magas szinten teljesítő „biznisz”! Lojális ügyfelek, a bevétel csordogál és az „Állam Bácsi” diktál, mit kell tenni az ügyfelekkel. Ez a fajta „eleve elrendeltetettség” szinte biztosan apátiához vezet előbb-utóbb.

Rengeteg külső tényező hathat a könyvelő irodák perspektívájára, de ami a legmeghatározóbb tud lenni, az a cégtulajdonos könyvelők fejében meglévő képzet cégük jövőbeli helyzetére vonatkozóan. Ami leggyorsabban elvezet a változáshoz, az a tulajdonos vágya a változásra.

Ha az üzleti coaching nyelvén akarunk fogalmazni, három tényező együttes energiájának kell nagyobbnak lenni a változással szembeni ellenállásban, a komfortzónához való ragaszkodásban, a kimozdulás következményeitől való félelemben kifejeződő energiáknál.

Ez a három tényező:

 • a jól megfogalmazott, pontosan megrajzolt jövőkép
 • a meglévő helyzettel szembeni elégedetlenség, és
 • a kezdőlépések megtételében kifejeződő eltökéltség

Könnyen belátható, hogy álmodni nagyot, újat egyeseknek könnyű ujjgyakorlat, míg másoknak izzadsággal járó kínszenvedés. Mint ahogy az elfogadás, belenyugvás is széles skálán tér el bennünk. A tengely egyik végén vannak az örök elégedetlenkedők, akik soha semmit nem tudnak elfogadni és a tengely másik végén azok, akik szerint minden jól van, úgy ahogy van.

Abban is megoszlunk, mi emberek, hogy a fejben lejátszott meccseket képesek vagyunk-e átvinni a valóságos tettek szintjére, vagy csak szájhősökként osztjuk az észt másoknak.

Ennek az írásnak a célja, hogy megragadható modellekbe, un. szcenáriókba foglalva nyújtson ötleteket új pályá(k)ra állítani egy hagyományos – de a mai kor kihívásainak kitett – szolgáltatás kínálatára szakosodott vállalkozásoknak. Az alapul szolgáló tanulmány 12 forgatókönyvet vesz végig. Ezek többsége – Rob Nixon munkája nyomán* (angolszász (ausztrál és amerikai) tapasztalatokra épül, de az üzleti világ egyetemes jellegéből fakadóan itthon is megragadható tendenciák.

 1. Szcenárió: A könyvelő irodákban a web alapú technológia növeli meg az üzleti eredményességet az adózással összefüggő kötelezettségek teljesítésében

Ez tényleg érzékelhető, nagyon aktuális kihívás a könyvelési piacon. A nyomás két irányból érkezik. Ahogy szerte a világban, itthon is felébredt a nemzeti adóhatóság, hogy internet-alapú digitális megoldásokkal zárkózzon föl a valós idejű üzleti folyamatokhoz. (Fut az adóforintok után, szűkítené az adóelkerülés kiskapuit.) Másrészt a gazdasági élet pénzügyi oldaláért felelős aktorok, a számlázó programot nyújtó szoftverek kínálói és a bankok törekszenek a „fintech” eszközök bevetésével a cégek kedvében járni a gyorsabb, egyszerűbb pénzmozgást szolgáló, azt követő szolgáltatásokkal.

A könyvelő irodák vagy beállnak ebbe a présbe, alkalmazkodva ehhez a kettős nyomáshoz; vagy végképp kiírják magukat a versenyből.

 1. Szcenárió: Az állam leegyszerűsíti – mi több kiiktatja – a könyvelést

Mi a ’jó állam’ kritériuma, erről napokig vitatkozhatunk, de abban általában egyezség van a közvélekedésben, hogy az emberek kevesebb államot, szolgáltató államot szeretnének látni a szavazatukért cserébe.

Mivel mással mutathatná ki egy politikai csoport a vállalkozások fejlesztése, a gazdaság élénkítése iránti elkötelezettségét, mint a cégekre háruló bürokratikus nyomás csökkentésével. Kevesebb és egyszerűbb adózás, jelentésadási kötelezettség, s máris jönnek a támogató szavazatok. (Már ha a beszedett adókkal azután tényleg az adózók életét javító megoldásokat finanszírozzák, de ez már más lapra tartozik…)

 1. Szcenárió: A könyvelés szabadpiaci áruvá válik

A kötelező adatszolgáltatásban való közreműködés jól értékesíthető piaci termék lesz, s eltűnik a mítosz akörül, amit a könyvelők nyújtanak a cégeknek. Ha csak annyi az adóbevallás, hogy az egyik táblázatból át kell vezetni a számokat egy másikba, akkor ez nem igényel majd speciális előtanulmányokat, akkreditációt, professzionális felelősségvállalást, csupán némi technikai adjusztálást, ami persze könnyen és gyorsan hozzáilleszthető bármilyen üzleti, pénzügyi szoftverhez…

 1. Szcenárió: Csökken a könyvelő irodák száma, de növekszik a méretük

Ma a könyvelésre jobbára úgy tekintünk, mint otthonról végezhető, akár részmunkaidős tevékenységre. A kisvállalkozó becsönget a panelház negyedik emeletén lakó könyvelőjéhez, aki félrehúzza a pucolt zöldséget a konyhaasztalon és lesöpri a morzsát a hokedliről, hogy le tudja ültetni a vendégét, aki előveszi a bevásárló szatyorból a gyűrött és maszatos számlahalmot…

Tény, hogy ebbe a képbe nem fér más, mint az esedékes adóbevallás elkészítése. Ha azonban a könyveléssel összefüggő egyéb pénzügyi, kontrolling szolgáltatások széles portfoliója jelenti az ügyfél és a könyvelője közötti kapcsolatot, ez már lényegesen komolyabb környezetet, szélesebb szakmai kompetencia-hálót – és persze munkatársakat – igényel, ami már csak egy nagyobb irodában fér el.

 1. Szcenárió: A következő generáció vállalkozója gyorsabb eredményeket és kevesebb macerát szeretne

Azt, hogy az ’X’, az ’Y’ és a ’Z’ korosztály máshogy áll a világhoz, számtalan tény és jelenség mutatja. Addig, amíg a baby boom-osok (a mostani 46-60 év közöttiek) illetve az X-esek (30-tól 45-ig) a könyvelő irodák ügyfelei meghatározó mértékben, a szolgáltató és a szolgáltatást igénylő egy nyelven tud beszélni. Ők akár fél szavakból is érthetik egymást, de ha beköszön egy Y vagy Z az ajtón, gyakran nehézségekbe ütközik a kölcsönös megértés. Ők az interneten nőttek fel és digitális a világképük.

Nekik már nem lesz türelmük a hagyományos megoldásokra. Gyors és egyszerű választ várnak a kérdéseikre és lankadatlanul keresik a „gyorsító sávokat” mindenben.

 1. Szcenárió: A nem motivált könyvelők üzlete „kiszárad”

Aki bújt, bújt, aki nem; megyünk… – szólt a gyerekjáték mondókája, s ez a könyvelési szektorra is igaz. A „csak odacsapott”, „ez úgy is jó neki” típusú hozzáállás hamar kibukik és az ügyfelek egy-két keserű tapasztalat után gyorsan váltanak. Ha egy könyvelő nem akarja megismeri az ügyfelei valódi törekvéseit, ha nem tud értéket nyújtani klienseinek, őket nem köti kényszer ehhez a házassághoz.

 1. Szcenárió: Üzleti coachok és tanácsadók szipkázzák el a könyvelő irodák ügyfeleit

A tanácsadói szektor egyre szélesebb keresztmetszetben fonja át a kisvállalkozások mindennapjait: menedzsment, hr, marketing, sales és egyéb területen kínálnak nem egyszer „kulcsra kész” (közvetlenül alkalmazható) megoldásokat vállalkozó ügyfeleiknek. Természetes törekvés a részükről, hogy egyre komplexebb és gyakorlatiasabb eszközökkel segítsék ügyfeleiket a cégépítésben, a céges ügyek vitelében.

Ha ezek a szolgáltatások olyan pénzügyi témákra is kiterjednek, mint a kontrolling, vagy költségvetés, vagy a cashflow tervezése és nyomon követése, hamar pályán kívülre szoríthatják a hagyományos könyvelőket …

 1. Szcenárió: Az ügyfél-elvárások kiegészítő szolgáltatásokra irányulnak

Az ügyfelek egyre okosabbak és kitanultabbak. Az internet számtalan olcsó tájékozódási forrást kínál az üzleti folyamatok minden aspektusára vonatkozóan. Ha azt tapasztalják, hogy egy könyvelő iroda a számukra fontos területeken melléjük áll tapasztalataival, szakértelémével; előbb-utóbb általános elvárásként is megfogalmazódhat az erre való igény.

Mely területek jöhetnek szóba:

 • A növekedés – a cég bevétele, profitja, vagyona
 • A profit – honnan jön, hogy növelhető
 • Cash-flow – hogyan menedzselhető
 • Vagyonkezelés
 • Utódlás – cégértékesítés

Ha egy könyvelő iroda süket ezekre a témákra, meghallja más szolgáltató ….

 1. Szcenárió: Fel kell turbósítani a sales és marketing tevékenységet

Abban az üzleti klubban, – ahol kéthetente találkozom más vállalkozókkal – a mellettem ülő könyvelő szokta azzal kezdeni a bemutatkozását, hogy a cégtulajdonosok gyakran hiszik azt, ha találkoztak egy könyvelő irodával, akkor minden könyvelő szolgáltatót ismernek… és rövid úton be szokta bizonyítani, hogy ez messze nem igaz.

Minden szektorban az új ügyfelek megszerzése érdekében az első lépés, hogy a z adott vállalkozás jól el tudja határolni magát a versenytársaitól a jövőbeli ügyfelei szemében. Ez bizony jól felépített, tudatos marketinget és értékesítést jelent. Ami persze tanulható, vagy külső szolgáltatótól beszerezhető.

 1. Szcenárió: Érvényre jut a (nagy)vállalati kultúra

A legjobb(an működő) könyvelő irodák egyre inkább átveszik és alkalmazzák a vállalati jellegű megoldásokat. A céget CEO (chief executive officer) igazgató irányítja. Ő hozza a döntéseket és felel a stratégiai terv végrehajtásáért.

Amíg a könyvelést végző szakmai partnerek kezében van az irányítás, általában nehézkes és lassú a döntéshozatal. éppen ezért, hogy ezt az állapotot meghaladják, az erre az útra lépő könyvelő vállalkozások szívesen vesznek igénybe külső támogatót Ausztráliában vagy az USA-ban. Remélem hamarosan idehaza sem számít fehér hollónak egy erre felkészült üzleti coach behívása a cégbe.

Ez a lépés – egyébként – elengedhetetlen, ha a tulajdonosok exit-stratégiájában a cég külső személynek való értékesítése áll.

 1. Szcenárió: Kultúra váltás nélkül elveszik a fiatalabb nemzedék

Általános vélekedés szerint a könyvelő szakma kissé ódivatú és nem is fizet nagyon jól. A közvélemény megváltozása nélkül – ami egyébként a valóságon alapul – nem túl vonzó a fiatalok számára erre az erre a pályára lépés. Egy kivesző szakma – gondolhatják.

Intenzív szemléletformáló marketing nélkül nehéz ezt a vélekedést kisiklatni és nem lesz könnyű ide vonzani a fiatal tehetségeket.

 1. Üzleti „HUB”-ok jönnek létre

Ha én ügyfélként benyitok egy könyvelő iroda ajtaján azt szeretném, ha egy erre dedikált kapcsolattartó – (CRM: Client Relationship Manager) – fogna a hóna alá és tartaná kézben az irodával való kapcsolatom minden aspektusát. Vele együtt tárnánk fel, milyen jellegű támogatásra, szolgáltatásra lesz szükségem, s ő keresné fel, vonná be a kompetens csapattagokat. Az iroda, mint egy „Üzleti Sikerközpont” gondoskodna az összekapcsolódó és egymásból következő üzleti folyamatok kiszolgálásáról. Milyen folyamatokról lehet szó?

 • Adózás (adótervezés, bevallás, audit)
 • Üzletviteli tanácsadás (menedzsment, költségvetés, cashflow, monitoring)
 • Coaching (speciális projektek, munkaerő-utánpótlás, személyes és üzleti coaching)
 • Költség-gazdálkodás (járművek, gépek lízingje, felszerelések, ingatlangazdálkodás)
 • Kockázatelemzés (biztosítások)
 • Vagyongazdálkodás (részvénystratégia, pénzügyi tervezés, befektetések)
 • Networking (a kiszolgált cégek között meglévő kapcsolatok szinergiája)

Ha végig tekintünk a listán, láthatjuk, hogy elkerülhetetlen a szembenézés a könyvelő szektorban a kihívással: „milyen üzleti modell mentén tervezzük a jövőnket?”  Nem kétséges, hogy az utolsó néhány szcenárió között nagyon sok a kapcsolódás.

Az előzőekben ismertetett szcenáriók között több átfedés is van, de így összességében egy nagyon széles sávot fednek le. Az útválasztást – természetesen a nyitott gondolkodás mellett – leginkább az befolyásolhatja, hogy milyen alapra is lehet építkezni. Véleményünk szerint három megállapításból kell kiindulni.

 • A jelenlegi helyzetben minden vállalkozásnak kell legyen könyvelője, tehát van egy kötelező kapcsolat, az ügyfél számára a döntés lehetősége csak a választás, valakitől mindenképpen igénybe kell vegyen könyvelői szolgáltatásokat.
 • A könyvelők bármilyen egyéb üzletfejlesztést/támogatást kínáló szolgáltatóval szemben jelentős előnnyel indulnak az ügyfeleik esetében: pénzügyi, számviteli oldalról a lehető legrészletesebben, mélységében ismerik azokat, Megfelelő háttértudással vizsgálva ezeket az adatokat, a legjobb helyzetben vannak ahhoz, hogy ügyfeleik üzleti kihívásait megértsék.
 • Ha az adott ügyfél kitart egy adott könyvelő mellett, akkor ezt általánosságban a bizalom jelének értékelhetjük. Lefordítva: a megtartott könyvelő már „körön belül van”, hiszen az ügyfél a legérzékenyebb területen veszi igénybe a szolgáltatásait.

Mi következik mindebből? Azon vállalkozás tulajdonosok számára, akik felismerték (vagy kis rávezetéssel fel tudják ismerni), hogy cégük további fejlesztéséhez külső segítségre van szükségük, sokkal természetesebb módon fordulhatnak a meglévő könyvelést is végző szolgáltatóhoz, ha az képes ezen a területen is támogatást nyújtani. Éppen ezért a rövidesen útelágazáshoz érkező könyvelők számára egy logikusan adódó választás az üzleti fejlődést támogató szolgáltatási kör bővítése, amelynek csúcsán az üzleti coaching áll.

Az ActionCOACH által több mint 25 év alatt kifejlesztett és a világ 70+ országában sikerrel alkalmazott üzleti coaching módszertan és a hagyományos könyvelői tevékenység között több kapcsolódási pontot tudunk beazonosítani, így az alaptevékenységből szinte természetes módon terjeszthető ki az ügyfelek ilyen módon való többlet-támogatása. Egyrészt az ActionCOACH alapítója, Brad Sugars maga is könyvelő volt, a kis- és középvállalkozások számára nyújtott könyvelői szolgáltatásai biztosítása során ismerte fel, hogy ügyfeleinek komplex fejlesztői támogatásra van szükségük annak érdekében, hogy üzletüket eredményesebben és hatékonyabban tudják vezetni. A módszertan – melynek alapja az átláthatóság megteremtése – 3 dimenzió mentén haladva vizsgálja és fejleszti a vállalkozások tulajdonosainak az eszköztárát.

Az egyes dimenziókhoz tartozó elemek összessége adja ki a komplex vállalkozásfejlesztés megoldását úgy, hogy a szolgáltatás során az ügyfél számára megtérülési garanciát biztosítunk.

A dimenziókat a következő ábra szemlélteti:

További lényeges kapcsolódási pont a könyvelési területtel egyrészt az, hogy a működés javításának 4 területe közül az első maga a vállalkozás működésével kapcsolatos adatok rendszerének a kialakítása és használata, amelyben természetesen a pénzügyi adatoknak kiemelt jelentősége van. Az ActionCOACH metodika szerint egy vállalkozás alap fejlődési szintje, a piacérettség akkor tekinthető befejezettnek, ha az ún. pénzügyi piacérettség feltételeit is teljesítette. Tapasztalataink szerint ügyfeleink bizalma a rendszer iránt ezen a ponton válik teljessé és ehhez sokkal jobb eséllyel lehet eljutni egy olyan indulási alapról, amelyben az üzleti coachingot nyújtó szolgáltató eleve tisztában van a vállalkozás pénzügyi működésével és annak hátterével.

Talán a fenti ábra is képes érzékeltetni, hogy a fejlesztés valójában egy jövedelmező, átgondolt és átlátható rendszer kiépítésére és működtetésére irányul, amely megvalósulása esetén a tulajdonos operatív közreműködése nélküli, egy ún „önjáró” vállalkozás modellben ölt testet. Ezzel nem csak a vállalkozás által megtermelt haszon növekszik, hanem maga a vállalkozó életminősége is hatalmas pozitív változáson megy keresztül, hiszen rengeteg ideje és energiája szabadul fel, aminek az élete munkán kívüli területein érezheti az előnyeit.

A hagyományos könyvelői szolgáltatás kibővítése az üzleti coaching-gal egyébként nem csak a meglévő ügyfelek megtartása szempontjából bír jelentőséggel. A coach-olt külső ügyfelek számára pedig az alapszolgáltatást lehet ajánlani, szintén az együttműködés közben kiépült bizalom alapján. Mindkét esetben az ActionCOACH üzleti coaching metodika jelentős értéknövelő szolgáltatásként jelenhet meg a könyvelési alaptevékenység mellett és hosszú távon biztosíthatja az iroda eredményes működését.

Az ActionCOACH Magyarország franchise partnereként az iroda jogot szerez a kiemelt jövedelmezőséget biztosító üzleti coaching szolgáltatás nyújtására, amelyhez minden kidolgozott eszközt készen tudunk biztosítani. Elvégezzük a franchise partnerünk által megjelölt személyek képzését és folyamatos további szakmai támogatást is biztosítunk. (A cikk eredeti változata az Önadózó c. kiadvány 2020 januári számában jelent meg https://www.onadozo.hu/lapszamok/2020-01/a-konyveles-jovoje-2541)

Eszik Zoltán   zeszik@cegfejleszto.com  

Szilágyi László  laszloszilagyi@actioncoach.com