Napjaink egyik ismert szitokszója a coaching… Minden korszaknak vannak lejáratott kifejezései. A világ kitágulását nagyban elősegítő online kommunikáció kimondottan „bűnrészes” abban, hogy az egyes divathullámok gyorsan végig söpörjenek, sajnos sokszor valódi tartalom nélkül. Ennek a jelenségnek az áldozata a coaching is…

A kifejezés mai jelentéseit a „varázslás”, „kuruzslás”, „életművészet oktatás” nem éppen pozitív tartalmakkal azonosítják a köznyelvben. Ennek magyarázata, hogy sajnos nagyon sokan csak jól csengő fedősztorit láttak coaching tevékenységben, ismét egy olyat, amelyből valódi értékteremtés nélkül lehet megélni. A helyzet komolyságát semmi sem jelzi jobban, mint hogy végül jogalkotó lépéseket is kellett tenni annak érdekében, hogy a kifejezéssel jelzett tevékenység feltételeit szabályozzák.

Pedig az alaphelyzet nem olyan bonyolult. Maga a coaching a választott területtől függetlenül mindössze egy technikát jelent. Egy olyan módszert, amelynek révén a konkrét megoldás megadása nélkül a coach hozzásegíti az ügyfelét (coachee) bizonyos válaszok, irányok megtalálásához. Nagyjából mindenki élt már át olyan helyzetet, amikor a megoldás ott volt a szeme előtt, de magától mindaddig nem vette észre, amíg egy külső szemlélő egy jó kérdéssel fel nem hívta rá a figyelmét. Tehát a módszer az önálló felismerések felszínre hozását célozza. Éppen ezért hatékony megoldás: ha saját felismerésen alapul a kulcs megtalálása egy adott helyzethez, az nagyobb biztonsággal válik valós cselekvéssé és tényleges eredménnyé.

Lépjünk egyet még tovább: üzleti coaching

A fentiek alapján talán már nem is bonyolult ennek a jelentése sem. Az üzleti coaching üzleti kihívások megoldásához segíti az ügyfelet a kérdezés vagy rávezetés technikájával. Ugye ebben sincs semmi félelmetes vagy titokzatos? Ha ezt szolgáltatás alapon közelítjük meg, – hiszen szolgáltatásról van szó -, akkor lényegében két kérdés merül csak fel.

  1. Van-e mire rávezetni az ügyfelet, létezik-e olyan kidolgozott, valódi megoldás, amelynek a felismerésével és megvalósításával az ügyfél valóban képes az előtte álló kihívást leküzdeni? Ha másképpen fogalmazzuk meg, akkor a coach egy előre kidolgozott, felépített rendszer szerint tereli-e az ügyfelet, vagy csak kérdezget össze-vissza és majd csak lesz belőle valami?
  2. Az előző ponttal szoros összefüggésben a coach vállal-e felelősséget annak a szolgáltatásnak az eredményességéért, amit biztosít az ügyfele számára? Ez nagyon kevés esetben valósul meg, aminek a fő oka az, hogy az úgynevezett üzleti coach-ok többsége nem rendszer szerint, hanem sokkal inkább ötletszerűen keresgéli az ügyfelével együtt a lehetséges megoldásokat – így nehéz is felelősséget vállalni az eredményességért…

A tudás átadásának többféle módját ismerjük. A hagyományos iskolai képzési formáktól az interaktív tréning technikákon át a távoktatási megoldásokig sokféle lehetőség áll rendelkezésére azoknak, akik bővíteni szeretnék az ismereteiket. Ezek között számtalan módon lehet különbséget tenni, napjainkban – mint annyi más tekintetben – egyre inkább előtérbe kerül a hatékonyság, azaz a fő kérdés az, hogy milyen biztonsággal válhat gyakorlati értékké az, amit elméletben elsajátítottunk. Különösen igaz ez az üzleti életben, még fokozottabban a KKV szektor szereplőire. Ha abból indulunk ki, hogy a vállalkozókra erősen jellemző az önmegvalósítás igénye és az individualista gondolkodás, akkor nem tűnik merésznek a kijelentés, hogy számukra a tudás elsajátítása és alkalmazása akkor a leghatékonyabb, ha ez saját felismeréseiken, meglátásaikon alapul.

A változtatás lendítő ereje

Korábban a coach kifejezés leginkább a sportból volt ismert, maga a szó jelentése (edző) is így terjedt el. Rengeteg analógiát találunk egy sportoló felkészítése és az üzleti coaching között. Ezek közül talán a legfontosabb: a sikeres sportolók között szinte alig találunk olyat, aki edző nélkül éri el a sikereit. Sőt, a legsikeresebb sportolóknál is megfigyelhető, hogy ha egy adott pillanatban megakad a fejlődés, elmaradnak az addig megszokott győzelmek, egy edzőváltás újabb szintre képes emelni az eredményességet. Ilyen esetekben a versenyző jellemzően nem új képességekre tesz szert, pusztán csak az új edzőtől másfajta megközelítéseket kap, mint korábban. Az üzleti coach támogatása is hasonló: akár egy már sok sikert elért vállalkozó számára is új megközelítéseket adva segít új eredmények eléréséhez.

Az új megközelítések a változtatásból származnak. Ennek igényét fel kell tudni ismerni és nem szabad félni tőle. Hány lehetőségről mondunk le pusztán a megszokotthoz való ragaszkodás és az újtól való félelem miatt? Persze ezt a bizonyos félelmet több elemmel lehet csökkenteni is, megteremtve a mindenkori ügyfél biztonságérzetét. A változás igénye, kiegészítve a szolgáltatás eredményességének biztonságával nagyon jó elegyet tud alkotni a coaching folyamatban.

Természetesen csodák nincsenek sem a sportban, sem az üzletben. Egy ügyfél-coach együttműködés csak abban az esetben lehet sikeres, ha van nyitottság, megfelelő befogadókészség a cochee részéről. A coach lehet bármilyen hiteles, rendelkezhet komoly szakmai múlttal is akár, ha az ügyfél nem „engedi be” a gondolatai közé a felvetéseit. Ráadásul, ha beengedte, az is még csak kis lépés a sikerhez: meg is kell valósítani, amit a felismerések diktálnak…

Ha már az előbb leírtuk, hogy nincsenek csodák, akkor ehhez még egy megközelítés tartozik. Az új felismerések akkor jelentenek értéket, ha azokat átültetjük vállalkozásunk gyakorlatába. Ez egy bizonyos ideig biztosan többletmunkával jár és ez sokak számára riasztóan hat, hiszen lehet, hogy most is az a legnagyobb gondjuk, hogy nem győzik kapacitással a feladataik ellátását. Sajnos minden átállás egy korábbi és egy új gyakorlat között ugyanezt vonja maga után, de ha hiszünk a folyamat eredményességében, akkor biztosan megéri a fáradtságot.

Hogyan válasszunk üzleti coaching szolgáltatót?

Ha már megérett bennünk a változtatás igénye, megszületett a felismerés, hogy erre a legmegfelelőbb eszköz az üzleti coaching típusú szolgáltatás, akkor coach-ot kell választani. Igen, de hogyan válasszunk szolgáltatót egy olyan területen, amelynek megítélésével kapcsolatban olyan sok a kétség?

Rengeteg szakmai szempontot fel lehet sorolni, bár az üzleti támogató szolgáltatások esetében nagyon nehéz egzakt paramétereket megfogalmazni. De nem is lehetetlen. Ugyan egy gép vásárlásakor műszaki adatokat szokás összehasonlítani, amelyek a választásunk véglegesítésekor csak arra szolgálnak, hogy következtetni tudjunk belőle a beszerezni kívánt eszköz eredményességünkre gyakorolt hatására. Hogyan növekszik a termelékenység, vagy csökkennek a költségek – végeredményben ide vezetjük vissza a technikai jellemzőket.

Nincs ez másképpen egy üzletfejlesztési támogatás esetében sem: a fő kérdés, hogy az adott üzleti coaching szolgáltató tevékenysége milyen várható hatással lesz a vállalkozásunk működésére és persze erre milyen biztosíték van. Van-e valamilyen megtérülési garancia? Átlátható-e a program, van-e olyan tematika, melynek mentén halad majd a folyamat? Ezek ismeretében lehet eldönteni, hogy vállalható mértékű-e a kockázat a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban.

Sokan az egyéni szimpátiát is ide szokták sorolni, ami persze érthető is. Ne tévedjünk ez utóbbinak a jelentőségével kapcsolatban. Emlékezzünk vissza: melyik tanárhoz készültünk fel jobban? Annak az óráira, aki lazán kezelte az osztályt és amolyan „jó fej”-ként sok mindent elnézett, vagy a szigorú, következetesen sokat követelő pedagógus foglalkozásaira? Egy jó üzleti coach a vállalkozó meglévő kompetenciái és a kezdeményezett változásban rejlő kihívások közötti feszültség karmestereként tartja ügyfelét a megfelelő mederben.

Ha a téma érdekes a számodra, akkor keress további olvasnivalókat a blogok között, hallgass minket podcast csatornánkon vagy látogass el a következő 6LÉPÉS webináriumunkra!

BLOG
6LÉPÉS
Podcast