Amikor a vállalkozók megérzik, hogy külső segítségre van szükségük, akkor teljesen tanácstalanná válnak, hogy kihez is forduljanak? Miután végigjárják az összes általuk ismert szakembert, könyvelőt, jogászt, marketingest, stb., rájönnek, hogy ezek a szakemberek csak egy-egy terület kiválóságai, egyes kérdésekben technikai segítséget nyújtanak a maguk szakterületén, de a gondokra megoldási javaslattal nem tudnak szolgálni.

Tanácstalanságuk csak tovább nő, hiszen a tanácsadói vagy coaching szolgáltatások mibenléte sokszor nem értelmezhető számukra, éppen ezért szerteágazó kifogásokkal vértezik fel magukat. Többek között úgy vélik, hogy

  • egy külső tanácsadó nem ért az ő szakmájukhoz, hogyan is tudna segíteni, de egyébként is az ő üzletébe ne dumáljon bele senki;
  • túl sokba kerül, csak a kiadások növekednek, eredménye úgysem lesz, kidobott pénz az ilyen szolgáltatás igénybe vétele;
  • féltik az üzletüket, nehogy egy külsős kicsavarja a kezükből az ötletet, és sorolhatnám még tovább.

Üzleti tanácsadás, a növekedés titkos fegyvere?

Néhány évvel ezelőtt angolszász területen készítettek egy felmérést a business coaching, az üzleti tanácsadás értékéről. Ennek eredményei a https://www.gree-gree.hu  linken olvashatóak. Magyarországon nem készült még tudományos felmérés arról, hogy a KKV tulajdonos vállalkozók mennyire ismerik az üzletfejlesztési coaching és mentoring, az üzleti tanácsadás koncepciójának lényegét, különbségeit, értékét.

A mi – saját, nem reprezentatív – felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy ma még csak a vállalkozók kevesebb, mint 1-10 %-a döntött úgy, hogy gond esetén először profi tanácsadót, üzletfejlesztő trénert keres meg. Számuk azonban – nagy örömünkre egyre nő!

Ők jártak a legjobban, ugyanis az üzleti tanácsadás akkor lehet igazán eredményes, ha adekvát koncepció alapján végzik. A családtagok, barátok, könyvelők által végzett ingyenes üzleti tanácsadás egészen más koncepción alapul, és pontosan annyi az értéke, mint amennyit érte fizettek.

Üzleti tanácsadás és üzletfejlesztési mentoring koncepció

Van egyáltalán különbség az üzleti tanácsadás és az üzletfejlesztési mentoring koncepciója között? Ha igen, akkor mi?

Az üzleti tanácsadás koncepciója abban rejlik, hogy az ilyen szolgáltatást nyújtó a konkrét igények felmérését követően önállóan, legjobb tudása szerint kidolgozza az adott problémára, az ügyfél stratégiai céljainak megvalósítására vagy az üzleti hatékonyság növelésére vonatkozó megoldási tervet.

A megoldást a vállalkozásba, a megfelelő módon implementálva az üzleti tanácsadó már majdhogynem végzett a feladatával, hiszen az adott feladat általában akkor tekinthető teljesítettnek, ha az az eredeti elképzeléseknek megfelelő módon a vállalkozás adott területén működik, az eredményeket automatikusan hozva átadásra kerül.

Ennek az üzleti tanácsadói koncepciónak az az alapeszméje, hogy egy külső szakember igyekszik megoldást találni egy vagy több, iparági vagy akár rendszerszintű problémára is. Ezt szakmailag megalapozott és kidolgozott módon, kívülről viszi be a vállalkozásba. Továbbá az alkalmazott megoldások kapcsán a döntési jog teljes mértékben a kezében van, hiszen csak így tud felelősséget vállalni a tevékenységéért.

Beválik az üzleti tanácsadás koncepciója?

A munka befejeztével a szakemberrel együtt a szaktudás is távozik. Az alkalmazottak – még ha megfelelő betanításon, tréningeken is vettek részt -, akkor sem érzik a magukénak az újításokat. Félnek tőle. Többletmunkát jelent nekik az újdonság elsajátítása. Mindig kényelmesebb és biztonságosabb a jól berögzült szokásokat, technikákat, fogásokat alkalmazni, mintsem valamilyen új dolgot megtanulni, avagy használni.

Ez a szakértői szolgáltatás az üzleti tanácsadás koncepciója szerint az ügyfelek számára értéket teremt. Tudást, különféle eszközöket ad át a megbízó által meghatározott célok teljesítése érdekében. Mi van akkor, ha előjönnek a bevezetett megoldások hiányosságai, vagy hosszútávon mégsem hozzák az elvárt eredményeket? Ekkor a vállalkozónak lehetősége van a hárításra, a külső, tőle független tényezők hibáztatására:

  • az üzleti tanácsadó által kidolgozott megoldási koncepció nem volt helytálló, mert külsősként nem tudta jól megítélni a helyzetet;
  • a munkatársak képtelenek voltak elsajátítani a bevezetett újításokat, mert olyan bonyolultak voltak; stb.

Ezek és az ehhez hasonló érvelések hozzásegítik a vállalkozót az önfelmentéshez, amelynek megerősítéseként gyakorlatilag szemet is hunynak afelett, hogy alkalmazzák-e vagy sem az újításokat. Mi több, megerősítést nyernek és beigazolódnak számukra az üzleti tanácsadás haszontalanságára felhozott érveik.

A hárítás kizárva…

Az ActionCOACH üzletfejlesztési mentoring koncepciója a fentiektől sok mindenben eltér. A tulajdonossal közösen világítjuk át a vállalkozást, tudatosítjuk benne a kialakult helyzetet. Ezt követően közösen határozzuk meg a legsürgősebb feladatokat, keressük meg a megoldásokat.

Tapasztalataink szerint a vállalkozások tulajdonosainak ehhez komoly támogatásra, tudástranszferre van szükségük. Alapvetően nem a szakmájuk területén, hanem a vállalkozás rendszerszintű látásmódja terén vannak hiányosságaik.

Biztos vízió és stratégia kell

A nem adekvát módszerek, a hiányzó vízió és stratégia, a totális káosz a vállalkozás majd minden területén, a barátságtalan, nem elkötelezett munkatársak, a kapkodás, a szakértelem hiánya, ezek mind-mind megbosszulják magukat. Hatékony üzletvitel, tiszta stratégia, kimunkált vízió, jó vállalati rendszerek jelenthetik a megoldást.

A vállalkozás tulajdonosával végzett közös munka során folyamatosan a kitűzött célok megvalósítása, a lehetőségek beazonosítása és megragadása lebeg a szemünk előtt. Közösen keressük és találjuk meg a lehetséges megoldási alternatívákat. Oly módon, hogy megbízónkat hozzásegítjük a szakszerű döntéshez szükséges ismeretekhez.  Ezeket alkalmazva a tulajdonos a saját vállalkozását viszi sikerre. A megbízónk sikere a mi sikerünk is.

Üzletfejlesztési mentoring koncepció – üzleti tanácsadás másképpen

Munkánk komplexitása abban áll, hogy a hazai piacon – egyéni igényekre szabva, közérthetően „tálalva” – hozzáférhetővé tegyük azokat a kipróbált és bizonyított vállalkozói ismereteket, amelyeket az ActionCOACH az elmúlt negyedszázados tevékenysége során kimagasló eredményességgel juttatott már el több ezer vállalkozó számára, hozzájárulva üzleti sikerükhöz.

Meggyőződésünk, hogy az üzlet vezetéséhez a vállalkozónak a számára szükséges módszerek, technikák kiválasztásához elsődlegesen meg kell értenie az üzlet működésének és működtetésének általános érvényű szabályait. A saját és a munkatársai motivációit. Értelmeznie kell tudni a vállalkozás és a piac különféle folyamatait ahhoz, hogy adekvát döntéseket hozhasson.

Végül, de nem utolsó sorban: a vállalkozónak nincs lehetősége másokra ujjal mutogatni vagy a külső körülményeket hibáztatni a bevezetett megoldások sikertelensége esetén. Hiszen a döntés és a végrehajtás joga is az ő kezében van. A továbblépéshez a sikert és a kudarcot is közösen elemezzük, mérjük, értékeljük, a levont következtetések pedig tovább gazdagítják a vállalkozót.

Az ActionCOACH üzletfejlesztési koncepciója és gyakorlata abban is jelentősen eltér a különféle üzleti tanácsadási koncepcióktól, hogy a helyzet feltérképezését, értékelését követően kidolgozott módosítások nem külső, kizárólag általános szakmai szempontokat vesznek figyelembe. Itt maga a tulajdonos vezeti be azokat lépésről-lépésre. Időt adva önmagának és a munkatársainak is a fennálló szokások, eljárások megváltoztatására, az újak befogadására.

Bővebben a témáról itt olvashatsz: https://actioncoach.hu/mentoring/